Thứ năm, 23/3/2023
Đại học Bách khoa Hà Nội

Chương trình tiên tiến Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
EM-E14 26.3 A01, D01

Mã ngành
EM-E14
Điểm chuẩn
26.3
Tổ hợp môn
A01, D01