Thứ năm, 25/7/2024
Đại học Bách khoa Hà Nội

Chương trình tiên tiến Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
EM-E14 25.69 A01, D01, D07

Mã ngành
EM-E14
Điểm chuẩn
25.69
Tổ hợp môn
A01, D01, D07