Thứ hai, 25/9/2023
Đại học Bách khoa Hà Nội

Chương trình tiên tiến Phân tích kinh doanh

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
EM-E13x 19.09 A19

Mã ngành
EM-E13x
Điểm chuẩn
19.09
Tổ hợp môn
A19