Thứ tư, 6/7/2022
Đại học Bách khoa Hà Nội

Tài chính - Ngân hàng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
EM5x 19 A19

Mã ngành
EM5x
Điểm chuẩn
19
Tổ hợp môn
A19