Thứ bảy, 20/4/2024
Đại học Bách khoa Hà Nội

Tài chính - Ngân hàng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
EM5x 14.28 K01

DGTD

Mã ngành
EM5x
Điểm chuẩn
14.28
Tổ hợp môn
K01
Ghi chú
DGTD