Thứ bảy, 15/6/2024
Đại học Bách khoa Hà Nội

Kế toán

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
EM4x 19.29 A19

Mã ngành
EM4x
Điểm chuẩn
19.29
Tổ hợp môn
A19