Thứ bảy, 25/3/2023
Đại học Bách khoa Hà Nội

Quản trị kinh doanh

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
EM3x 15.1 K01

DGTD

Mã ngành
EM3x
Điểm chuẩn
15.1
Tổ hợp môn
K01
Ghi chú
DGTD