Thứ bảy, 22/6/2024
Đại học Bách khoa Hà Nội

Quản trị kinh doanh

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
EM3x 20.1 A19

Mã ngành
EM3x
Điểm chuẩn
20.1
Tổ hợp môn
A19