Thứ bảy, 15/6/2024
Đại học Bách khoa Hà Nội

Kinh tế công nghiệp

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
EM1x 20.54 A19

Mã ngành
EM1x
Điểm chuẩn
20.54
Tổ hợp môn
A19