Thứ năm, 23/3/2023
Đại học Bách khoa Hà Nội

Kinh tế công nghiệp

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
EM1x 14.88 K01

DGTD

Mã ngành
EM1x
Điểm chuẩn
14.88
Tổ hợp môn
K01
Ghi chú
DGTD