Thứ bảy, 15/6/2024
Đại học Bách khoa Hà Nội

Tin học công nghiệp và Tự động hóa (Chương trình Việt - Pháp PFIEV)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
EE-Epx 14 K01

DGTD

Mã ngành
EE-Epx
Điểm chuẩn
14
Tổ hợp môn
K01
Ghi chú
DGTD