Thứ ba, 5/7/2022
Đại học Bách khoa Hà Nội

Tin học công nghiệp và Tự động hóa (Chương trình Việt - Pháp PFIEV)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
EE-Epx 20.36 A19

Mã ngành
EE-Epx
Điểm chuẩn
20.36
Tổ hợp môn
A19