Thứ hai, 27/3/2023
Đại học Bách khoa Hà Nội

Tin học công nghiệp và Tự động hóa (Chương trình Việt - Pháp PFIEV)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
EE-EP 26.14 A00, A01, D29

Mã ngành
EE-EP
Điểm chuẩn
26.14
Tổ hợp môn
A00, A01, D29