Thứ năm, 23/5/2024
Đại học Bách khoa Hà Nội

Tin học công nghiệp và Tự động hóa (Chương trình Việt - Pháp PFIEV)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
EE-EP 25.14 A00, A01, D29

Mã ngành
EE-EP
Điểm chuẩn
25.14
Tổ hợp môn
A00, A01, D29