Thứ hai, 25/9/2023
Đại học Bách khoa Hà Nội

Chương trình tiên tiến Kỹ thuật Điều khiển - Tự động hóa và Hệ thống điện

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
EE-E8x 23.43 A19

Mã ngành
EE-E8x
Điểm chuẩn
23.43
Tổ hợp môn
A19