Thứ bảy, 25/5/2024
Đại học Bách khoa Hà Nội

Kỹ thuật Điện

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
EE1x 22.5 A19

Mã ngành
EE1x
Điểm chuẩn
22.5
Tổ hợp môn
A19