Thứ hai, 27/3/2023
Đại học Bách khoa Hà Nội

Công nghệ giáo dục

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
ED2x 14.5 K01

DGTD

Mã ngành
ED2x
Điểm chuẩn
14.5
Tổ hợp môn
K01
Ghi chú
DGTD