Thứ sáu, 12/7/2024
Đại học Bách khoa Hà Nội

Công nghệ giáo dục

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
ED2x 19 A19

Mã ngành
ED2x
Điểm chuẩn
19
Tổ hợp môn
A19