Thứ bảy, 2/7/2022
Đại học Bách khoa Hà Nội

Chương trình tiên tiến Kỹ thuật Hóa dược

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
CH-E11x 20.5 A20

Mã ngành
CH-E11x
Điểm chuẩn
20.5
Tổ hợp môn
A20