Thứ bảy, 13/7/2024
Đại học Bách khoa Hà Nội

Chương trình tiên tiến Kỹ thuật Hóa dược

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
CH-E11x 15.35 K01

DGTD

Mã ngành
CH-E11x
Điểm chuẩn
15.35
Tổ hợp môn
K01
Ghi chú
DGTD