Thứ bảy, 15/6/2024
Đại học Bách khoa Hà Nội

Kỹ thuật in

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
CH3x 19 A20

Mã ngành
CH3x
Điểm chuẩn
19
Tổ hợp môn
A20