Thứ bảy, 2/7/2022
Đại học Bách khoa Hà Nội

Hóa học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
CH2x 19 A20

Mã ngành
CH2x
Điểm chuẩn
19
Tổ hợp môn
A20