Thứ ba, 30/5/2023
Đại học Bách khoa Hà Nội

Kỹ thuật Hóa Học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
CH1x 14.05 K01

DGTD

Mã ngành
CH1x
Điểm chuẩn
14.05
Tổ hợp môn
K01
Ghi chú
DGTD