Chủ nhật, 14/4/2024
Đại học Bách khoa Hà Nội

Kỹ thuật Hóa Học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
CH1x 19 A20

Mã ngành
CH1x
Điểm chuẩn
19
Tổ hợp môn
A20