Thứ bảy, 1/4/2023
Đại học Bách khoa Hà Nội

Chương trình tiên tiến Kỹ thuật Thực phẩm

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
BF-E12x 15.6 K01

DGTD

Mã ngành
BF-E12x
Điểm chuẩn
15.6
Tổ hợp môn
K01
Ghi chú
DGTD