Thứ ba, 23/4/2024
Đại học Bách khoa Hà Nội

Chương trình tiên tiến Kỹ thuật Thực phẩm

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
BF-E12x 19.04 A20

Mã ngành
BF-E12x
Điểm chuẩn
19.04
Tổ hợp môn
A20