Thứ sáu, 2/6/2023
Đại học Bách khoa Hà Nội

Kỹ thuật thực phẩm

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
BF2x 15.6 K01

DGTD

Mã ngành
BF2x
Điểm chuẩn
15.6
Tổ hợp môn
K01
Ghi chú
DGTD