Thứ ba, 25/6/2024
Đại học Bách khoa Hà Nội

Kỹ thuật thực phẩm

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
BF2x 21.07 A20

Mã ngành
BF2x
Điểm chuẩn
21.07
Tổ hợp môn
A20