Thứ năm, 23/5/2024
Đại học Bách khoa Hà Nội

Kỹ thuật sinh học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
BF1x 20.53 A20

Mã ngành
BF1x
Điểm chuẩn
20.53
Tổ hợp môn
A20