Thứ ba, 21/3/2023
Trường Sĩ Quan Công Binh - Hệ Quân sự - Đại học Ngô Quyền

Ngành Chỉ huy kỹ thuật Công binh (Nam - Miền Bắc)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7860228|21A00 23.5 A00

Mã ngành
7860228|21A00
Điểm chuẩn
23.5
Tổ hợp môn
A00