Chủ nhật, 21/4/2024
Trường Sĩ Quan Công Binh - Hệ Quân sự - Đại học Ngô Quyền

Ngành Chỉ huy kỹ thuật Công binh (Nam - Miền Bắc)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7860228|21A00 16.25 A00

Mã ngành
7860228|21A00
Điểm chuẩn
16.25
Tổ hợp môn
A00