Thứ bảy, 2/7/2022
Trường Sĩ Quan Công Binh - Hệ Quân sự - Đại học Ngô Quyền

Ngành Chỉ huy kỹ thuật Công binh (Nam - Miền Bắc)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7860228|21A00 18.65 A00, A01, B07, C27

Nam - phía Bắc - A00

Mã ngành
7860228|21A00
Điểm chuẩn
18.65
Tổ hợp môn
A00, A01, B07, C27
Ghi chú
Nam - phía Bắc - A00