Thứ bảy, 25/3/2023
Học viện Kĩ Thuật Quân Sự - Hệ Quân sự

Chỉ huy, quản lý kỹ thuật (Nữ - Phía Bắc)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7860220|11A00 28.15 A00

Mã ngành
7860220|11A00
Điểm chuẩn
28.15
Tổ hợp môn
A00