Thứ năm, 30/6/2022
Học viện Kĩ Thuật Quân Sự - Hệ Quân sự

Chỉ huy, quản lý kỹ thuật (Nữ - Phía Bắc)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7860220|11A00 25 A00

Xét tuyển từ kết quả thi TNTHPT Thí sinh Nam miền Nam

Mã ngành
7860220|11A00
Điểm chuẩn
25
Tổ hợp môn
A00
Ghi chú
Xét tuyển từ kết quả thi TNTHPT Thí sinh Nam miền Nam