Thứ bảy, 2/7/2022
Học viện Hải Quân

Chỉ huy tham mưu Hải quân (Nam - Phía Bắc)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7860202|21A00 25.2 A00

Mã ngành
7860202|21A00
Điểm chuẩn
25.2
Tổ hợp môn
A00