Thứ hai, 24/1/2022
Học viện Hải Quân

Chỉ huy tham mưu Hải quân (Nam - Phía Bắc)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7860202|21A00 21.7 A00, A01

Nam - phía Bắc - A00. Tiêu chí phụ: môn Toán >= 8.2

Mã ngành
7860202|21A00
Điểm chuẩn
21.7
Tổ hợp môn
A00, A01
Ghi chú
Nam - phía Bắc - A00. Tiêu chí phụ: môn Toán >= 8.2