Thứ ba, 18/6/2024
Đại học Tân Trào

Giáo dục học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140101 15 C00, C19, D01

Mã ngành
7140101
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
C00, C19, D01