Thứ tư, 7/6/2023
Học viện Quản Lý Giáo Dục

Giáo dục học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140101 15 A00, B00, C00, D01

Mã ngành
7140101
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
A00, B00, C00, D01