Thứ năm, 16/9/2021
Học Viện Quản Lý Giáo Dục

Giáo dục học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140101 15 A00, B00

Mã ngành
7140101
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
A00, B00