Thứ hai, 20/5/2024
Học viện Quản Lý Giáo Dục

Giáo dục học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140101 17 A00, B00, C00, D01

Mã ngành
7140101
Điểm chuẩn
17
Tổ hợp môn
A00, B00, C00, D01