Thứ bảy, 13/7/2024
Đại học Tân Trào

Lâm sinh

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7620205 15 A02

Mã ngành
7620205
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
A02