Thứ bảy, 25/9/2021
Đại học Tân Trào

Lâm sinh

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7620205 15 A02, B00, B08

Mã ngành
7620205
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
A02, B00, B08