Thứ ba, 21/9/2021
Đại học Tây Nguyên

Lâm sinh

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7620205 13 A00, A02, B00, D08

Mã ngành
7620205
Điểm chuẩn
13
Tổ hợp môn
A00, A02, B00, D08