Thứ ba, 25/6/2024
Đại học Lâm nghiệp (Cơ sở 2)

Lâm sinh

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7620205 C15, D07

Mã ngành
7620205
Điểm chuẩn
Tổ hợp môn
C15, D07