Thứ năm, 16/9/2021
Đại Học Lâm Nghiệp ( Cơ sở 1 )

Lâm sinh

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7620205 15 A00, A16, B00, D01

Mã ngành
7620205
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
A00, A16, B00, D01