Thứ bảy, 4/2/2023
Đại học Lâm nghiệp (Cơ sở 1)

Lâm sinh

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7620205 14 A00, A16, B00, D01

Mã ngành
7620205
Điểm chuẩn
14
Tổ hợp môn
A00, A16, B00, D01