Thứ hai, 20/5/2024
Đại học Lâm nghiệp (Cơ sở 1)

Lâm sinh

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7620205 15 A00, A16, B00, D01

Mã ngành
7620205
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
A00, A16, B00, D01