Thứ năm, 23/5/2024
Đại học Tây Bắc

Lâm sinh

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7620205 15 D08

Mã ngành
7620205
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
D08