Chủ nhật, 19/9/2021
Đại học Tây Bắc

Lâm sinh

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7620205 14.5 A02, B00, B04, D08

Mã ngành
7620205
Điểm chuẩn
14.5
Tổ hợp môn
A02, B00, B04, D08