Thứ bảy, 1/4/2023
Đại học Tây Bắc

Lâm sinh

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7620205 15 A02, B00, B04, D08

Mã ngành
7620205
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
A02, B00, B04, D08