Thứ sáu, 9/6/2023
Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Lâm sinh

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7620205 20 A09, A15, B02, C14

Mã ngành
7620205
Điểm chuẩn
20
Tổ hợp môn
A09, A15, B02, C14