Thứ hai, 20/9/2021
Đại học Trà Vinh

Nông nghiệp

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7620101 B00

Mã ngành
7620101
Điểm chuẩn
Tổ hợp môn
B00