Chủ nhật, 19/5/2024
Đại học Trà Vinh

Nông nghiệp

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7620101 15 A00

Mã ngành
7620101
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
A00