Thứ sáu, 9/6/2023
Đại học Trà Vinh

Nông nghiệp

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7620101 15 A02, B00, B08, D90

Mã ngành
7620101
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
A02, B00, B08, D90