Thứ sáu, 2/6/2023
Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Nông nghiệp

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7620101 20 A00, B00, B02, C02

Mã ngành
7620101
Điểm chuẩn
20
Tổ hợp môn
A00, B00, B02, C02