Chủ nhật, 3/7/2022
Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Công nghệ thực phẩm (CTTT)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7905419 15 A00, B00, D01, D08

Mã ngành
7905419
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
A00, B00, D01, D08