Thứ năm, 16/9/2021
Đại Học Nông Lâm – Đại Học Thái Nguyên

Công nghệ thực phẩm (CTTT)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7905419 16.5 A00, B00, D01, D08

Mã ngành
7905419
Điểm chuẩn
16.5
Tổ hợp môn
A00, B00, D01, D08