Thứ năm, 30/3/2023
Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Công nghệ thực phẩm (CTTT)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7905419 19 A00, B00, D01, D08

Mã ngành
7905419
Điểm chuẩn
19
Tổ hợp môn
A00, B00, D01, D08