Thứ bảy, 25/3/2023
Đại học Kinh tế quốc dân

Kinh tế tài nguyên thiên nhiên

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7850102 26.1 A00, A01, B00, D01, D07

A00;A01;D01;D07

Mã ngành
7850102
Điểm chuẩn
26.1
Tổ hợp môn
A00, A01, B00, D01, D07
Ghi chú
A00;A01;D01;D07