Thứ ba, 23/4/2024
Đại học Kinh tế quốc dân

Kinh tế tài nguyên thiên nhiên

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7850102 26.35 A00, A01, B00, D01

Mã ngành
7850102
Điểm chuẩn
26.35
Tổ hợp môn
A00, A01, B00, D01