Thứ năm, 1/6/2023
Đại học Tài nguyên và Môi trường TP HCM

Kinh tế tài nguyên thiên nhiên

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7850102 20 A00, A01, B00, D01

Mã ngành
7850102
Điểm chuẩn
20
Tổ hợp môn
A00, A01, B00, D01