Thứ ba, 21/9/2021
Đại học Tài nguyên và Môi trường TP HCM

Kinh tế tài nguyên thiên nhiên

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7850102 14 A00, A01, B00, D01

Mã ngành
7850102
Điểm chuẩn
14
Tổ hợp môn
A00, A01, B00, D01