Chủ nhật, 3/7/2022
Đại học Kỹ Thuật Công Nghiệp - Đại học Thái Nguyên

Quản lý công nghiệp

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510601 15 A00, A01, D01, D07

Mã ngành
7510601
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D07