Thứ sáu, 12/7/2024
Đại học Kỹ Thuật Công Nghiệp - Đại học Thái Nguyên

Quản lý công nghiệp

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510601 16 A00, A01, D01, D07

Mã ngành
7510601
Điểm chuẩn
16
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D07