Thứ năm, 30/6/2022
Khoa Kỹ thuật và Công Nghệ - ĐH Huế

Ngành Kỹ thuật điều khiển & Tự động hóa

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7520216 18 A00, A01, D01

Mã ngành
7520216
Điểm chuẩn
18
Tổ hợp môn
A00, A01, D01