Thứ bảy, 25/3/2023
Đại học Mỏ - Địa chất

Ngành Kỹ thuật điều khiển & Tự động hóa

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7520216 22 A00, A01, C01

Mã ngành
7520216
Điểm chuẩn
22
Tổ hợp môn
A00, A01, C01