Thứ ba, 25/6/2024
Đại học Mỏ - Địa chất

Ngành Kỹ thuật điều khiển & Tự động hóa

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7520216 23.5 A00, A01, C01, D01

Mã ngành
7520216
Điểm chuẩn
23.5
Tổ hợp môn
A00, A01, C01, D01