Thứ sáu, 19/7/2024
Đại học Dân Lập Duy Tân

Ngành Kỹ thuật điều khiển & Tự động hóa

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7520216 14 A00

Mã ngành
7520216
Điểm chuẩn
14
Tổ hợp môn
A00