Thứ năm, 30/3/2023
Đại học Dân Lập Duy Tân

Ngành Kỹ thuật điều khiển & Tự động hóa

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7520216 14 A00, A16, C01, D01

Mã ngành
7520216
Điểm chuẩn
14
Tổ hợp môn
A00, A16, C01, D01