Thứ tư, 7/12/2022
Đại học Dân Lập Duy Tân

Ngành Kỹ thuật điều khiển & Tự động hóa

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7520216 14 A00, A16, C01, D01

Mã ngành
7520216
Điểm chuẩn
14
Tổ hợp môn
A00, A16, C01, D01