Thứ tư, 22/9/2021
Đại học Vinh

Ngành Kỹ thuật điều khiển & Tự động hóa

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7520216 15.5 A00, A01, B00, D01

Mã ngành
7520216
Điểm chuẩn
15.5
Tổ hợp môn
A00, A01, B00, D01