Thứ bảy, 2/7/2022
Đại học Vinh

Ngành Kỹ thuật điều khiển & Tự động hóa

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7520216 18 A00, A01, B00, D01

Mã ngành
7520216
Điểm chuẩn
18
Tổ hợp môn
A00, A01, B00, D01