Thứ năm, 30/6/2022
Phân Hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị

Ngành Kỹ thuật điều khiển & Tự động hóa

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7520216 14 A00, A01, A10, D07

Mã ngành
7520216
Điểm chuẩn
14
Tổ hợp môn
A00, A01, A10, D07