Thứ năm, 23/5/2024
Phân Hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị

Ngành Kỹ thuật điều khiển & Tự động hóa

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7520216 15 A00, A01, D01

Mã ngành
7520216
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
A00, A01, D01