Thứ năm, 25/7/2024
Đại học Xây dựng Hà Nội

Kỹ thuật vật liệu

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7520309 17 A00, A01, B00, D07

Mã ngành
7520309
Điểm chuẩn
17
Tổ hợp môn
A00, A01, B00, D07