Thứ sáu, 12/7/2024
Đại học Kỹ Thuật Công Nghiệp - Đại học Thái Nguyên

Kỹ thuật vật liệu

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7520309 15 A00, A01, D01, D07

Mã ngành
7520309
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D07