Thứ tư, 24/7/2024
Đại học Lạc Hồng

Kỹ thuật cơ khí

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7520103 15 A00, A01, C01, D01

Mã ngành
7520103
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
A00, A01, C01, D01