Thứ năm, 7/7/2022
Đại học Xây dựng Hà Nội

Kỹ thuật cơ khí

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7520103 16 A00, A01, B00, D07, D29

Mã ngành
7520103
Điểm chuẩn
16
Tổ hợp môn
A00, A01, B00, D07, D29