Thứ sáu, 19/7/2024
Đại học Xây dựng Hà Nội

Kỹ thuật cơ khí

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7520103 22.65 A00, A01, D07

Mã ngành
7520103
Điểm chuẩn
22.65
Tổ hợp môn
A00, A01, D07