Thứ bảy, 2/7/2022
Đại học Mỏ - Địa chất

Kỹ thuật cơ khí

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7520103 17 A01, C01, D07

Mã ngành
7520103
Điểm chuẩn
17
Tổ hợp môn
A01, C01, D07