Chủ nhật, 19/5/2024
Đại học Mỏ - Địa chất

Kỹ thuật cơ khí

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7520103 23.75 A00, A01, C01, D01

Mã ngành
7520103
Điểm chuẩn
23.75
Tổ hợp môn
A00, A01, C01, D01