Thứ ba, 30/5/2023
Đại học Mỏ - Địa chất

Kỹ thuật cơ khí

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7520103 16 A00, A01, C01

Mã ngành
7520103
Điểm chuẩn
16
Tổ hợp môn
A00, A01, C01