Thứ sáu, 9/12/2022
Đại học Lâm nghiệp (Cơ sở 1)

Kỹ thuật cơ khí

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7520103 14 A00, A16, D01, D96

Mã ngành
7520103
Điểm chuẩn
14
Tổ hợp môn
A00, A16, D01, D96