Thứ tư, 22/9/2021
Đại học Việt Bắc

Kỹ thuật cơ khí

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7520103 13 A00, A01, D01

Mã ngành
7520103
Điểm chuẩn
13
Tổ hợp môn
A00, A01, D01