Thứ bảy, 15/6/2024
Đại học Kỹ Thuật Công Nghiệp - Đại học Thái Nguyên

Kỹ thuật cơ khí

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7520103 16 A00, A01, D01, D07

Mã ngành
7520103
Điểm chuẩn
16
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D07