Thứ bảy, 13/7/2024
Đại học Tân Trào

Kinh tế đầu tư

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7310104 15 A00, A01, D01

Mã ngành
7310104
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
A00, A01, D01