Thứ ba, 18/6/2024
Đại học Kinh tế quốc dân

Kinh tế đầu tư

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7310104 27.5 A00, A01, B00, D01

Mã ngành
7310104
Điểm chuẩn
27.5
Tổ hợp môn
A00, A01, B00, D01